Serie 400 - Vagón Cerrado de Madera #407

  • Escala: HO
  • Serie: C1865
  • FC: FCGOA
  • Vehículo: Cerrado de Madera
  • Descripción: Carga de automóviles
  • Constructor: G.R.Tuner & Talleres Junín
  • Año: 1931